Biuro Usług Księgowych Q – Tamara Polak

Biuro usług Księgowych
Q - Tamara Polak

Gdynia, ul Błękitna 5A/6 (lokal 3)
81-111 Gdynia

502-560-880

tamara.polak@wp.pl

Biuro

obsługa księgowa

prowadzimy księgi handlowe, podatkowe, przychodów i rozchodów oraz innego rodzaju ewidencje i rejestry niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej

obsługa kadrowo-płacowa

przygotowanie:
dokumentacji kadrowej, umów o pracę, świadectw pracy, listy płac, deklaracji ZUS, informacji dla pracowników na drukach ZUS RUMA, rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób

usługi dodatkowe

ułatwiamy współpracę z naszym biurem zapewniając między innymi odbiór dokumentów od klienta czy też reprezentując go w urzędach

księgowość "na start"

przygotowujemy dokumenty potrzebne do rozpoczęcia działalności (NIP, REGON, KRS, ZUS, Urząd Skarbowy)

- działamy w Gdyni i okolicach Trójmiasta

- reprezentujemy klienta w urzędach

- realizujemy odbiór dokumentów od klienta

- prowadzimy księgi handlowe

- prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów

- sporządzamy ewidencje przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego

- prowadzimy rejestry sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług

- prowadzimy ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

- sporządzamy deklaracje wstępne i ostateczne z tytułu podatku dochodowego

- sporządzamy deklaracje do GUS